Home Over ons Supermarkten Aanbiedingen Nieuwsbrief Contact Eetwijze

 

TwitterFacebook

Disclaimer

Op www.gezondgoedkoop.nl worden alle gegevens van folders van de supermarkten bijgehouden. Elke week worden van supermarkten in heel Nederland alle gezonde aanbiedingen ingevoerd. Hierdoor kunnen wij u wekelijks op de hoogte houden van alle gezonde aanbiedingen. Daarnaast weten wij door deze invoer ook de 'van-prijzen'. Als deze prijzen nog niet verouderd zijn worden de prijzen ook getoond op onze site. Het kan voorkomen dat een bepaalde prijs gewijzigd is, maar wij deze prijs nog niet in een aanbieding hebben binnen gekregen. Uit steekproeven blijkt dat afwijkingen bij slechts een klein percentage van de producten het geval is.

De grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze website. Waarbij wij gebruik maken van de dienst supermarktaanbiedingen.com. Echter voor onjuistheden en onvolledigheden met betrekking tot de website en de informatievoorziening, op welke grond dan ook, kan Gezondgoedkoop en/of de samenstellers daarvan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld. Geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard.

Bij klachten of opmerkingen over deze website stellen we het wel op prijs dat u ons daarvan op de hoogte stelt middels het contact pagina.

Gezondgoedkoop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. Gezondgoedkoop aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website.

Op de inhoud en de presentatie van deze site berust een intellectueel eigendomsrecht van de makers ervan. Niets mag door derden worden gebruikt zonder dat schriftelijke toestemming van Gezondgoedkoop is verkregen. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.